Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Richtsnoer voor manuscripten

U wordt verzocht uw manuscripten als een enkel .doc bestand aan te leveren via:

contact@omnia-amsterdam.nl

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter inzage.

Wilt u zo vriendelijk zijn om het volgende richtsnoer te volgen. Manuscripten die niet voldoen aan de volgende richtnoeren kunnen niet in behandeling worden genomen.  

  1. Stuur uw manuscript met een samenvatting (1-3 pages) en een aanbiedingsbrief – met vermelding van de titel, aantal woorden, genre/categorie, een beschrijving van de inhoud (1-2 paragrafen) en hoe het manuscript past binnen het fonds – (1-2 pages).
  2. In principe accepteert Omnia - Amsterdam Uitgeverij alleen origineel werk. Wanneer een deel van het manuscript elders is verschenen (in een tijdschrift, persoonlijke website of blog) dan wordt u verzocht dit in de samenvatting van het manuscript te vermelden.
  3. Manuscripten moeten zijn opgesteld in een leesbaar 12-punts lettertype, 1,5 regelafstand en een enkele spatie tussen de zinnen. Vriendelijk verzoek om als spelling ABN of “English UK te gebruiken. Alle paginas moeten zijn genummerd. Hoofdstukken beginnen op een nieuwe pagina met de titel vetgedrukt en één regel afstand van de tekst.
  4. Handgeschreven manuscripten of uitgeprinte manuscripten verzonden per post kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
  5. Wij streven ernaar om de manuscripten zo snel mogelijk te beoordelen: de beoordeling kan meer dan twee maanden in beslag nemen. Alle ingestuurde manuscripten ontvangen een bevestiging van ontvangst per email. Geen verdere correspondentie is mogelijk over een afwijzing; wel kunt u gebruik maken van onze professionele diensten voor auteurs.
  6. Op dit moment publiceert Omnia – Amsterdam Uitgeverij alleen in het Nederlands en in het Engels.
  7. Na acceptatie van een manuscript wordt een overeenkomst opgesteld tussen de auteur en Omnia – Amsterdam Uitgeverij.
  8. In principe publiceert Omnia - Amsterdam Publisher alleen e-boeken. We geven onze e-boeken uit via onze en wij promoten deze in onze nieuwsbrief en via sociale media.
  9. Wij verstrekken een ISBN voor al onze uitgaven en wij deponeren deze bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. We also include our publications in relevant libraries and digital archives.
  10. Van auteurs wordt verwacht dat zij hun e-boeken promoten op hun persoonlijke website en via sociale netwerken.