Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Nieuws

[created] | Press Release

De Press Release Kit 2017 is verkrijgbaar.

[created] | Press Release

Tijdens de negende editie van Wijsgerig Festival Drift was chaos het zwaartepunt waaromheen de hier gebundelde lezingen, debatten en gesprekken zich bewogen.

[created] | Press Release

Het tweede deel gaat over vijf gangbare werkelijkheden: deel 2.3 is een verkenning van "leegte" tijdens een vierdaagse zeiltocht met de getijdenstroming op de Waddenzee.

[created] | Press Release

Namens Collectief DRIFT 2015 veel plezier toegewenst bij het lezen van dit (e-)boek.

[created] | Press Release

Het leven van alledag is de weg van de leegte

[created] | Press Release

In Eén ademtocht, Vorm – leegte en leegte – vorm, Verenigd in Al

[created] | Press Release

Al slaap ik altijd op mijn reizen, elke nacht op een andere plaats, in de droom die ik steeds droom ben ik in mijn eigen huis

[created] | Press Release

“Inter-zijn” begint met het gezichtspunt van een dichter die ziet dat een wolk drijft in het papier

[created] | Press Release

Bij een nadere bestudering gaan alle serieus religieuze beschouwingen voortdurend over hetzelfde.

[created] | Press Release

“Ensō” illustreert de verschillende vormen van “wabi-sabi” of de alomvattende Japanse wereldbeschouwing en esthetiek in de aanvaarding van vergankelijkheid en imperfectie.

Pages

Subscribe to News Feed