Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Verwacht

Omnia - Amsterdam Uitgeverij

In de nabije toekomst verwacht Omnia - Amsterdam Uitgeverij onder meer de volgende boeken te kunnen publiceren: 

  • Winter 2017:

Wie ben jij - Een zoektocht naar ons bestaan, Deel 2.4;

Vijf alledaagse werkelijkheden - Verandering

Het tweede deel van de zoektocht naar "Wie ben jij" gaat over het dagelijks leven zoals wij dat ervaren.

Vijf bekende werkelijkheden - feiten en logica (beschreven in het verschenen deel 2.1), intensiteiten en associaties (uitgegeven als deel 2.2), leegte (in het recent uitgegeven deel 2.3), verandering en onderlinge verbondenheid - zullen worden bezocht.

Deel 2.4 heeft betrekking op verandering.

  • In de loop van 2017:

Wie ben jij - Deel 2.5 dat betrekking heeft op onderlinge verbondenheid.

  • In de loop van 2018

Wie ben jij - Een zoektocht naar ons bestaan, Deel 3

Het derde deel van de zoektocht naar "Wie ben jij" heeft betrekking op de minder bekende aspecten van ons leven.

Zeven andere werkelijkheden - Ishvara, et incarnatus est, toon mij een kleine waarheid, geen tijd en geen verandering, Gij zijt dat, de dood heeft hier geen verblijf en Hier en nu - zullen worden bezocht. 

Aan het einde bezoeken wij nul en hierbij kijken wij terug op onze zoektocht.