Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Beoordeling Manuscripten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter beoordeling via:

contact@omnia-amsterdam.nl

Voordat u het manuscript verstuurt, wordt u vriendelijk verzicht de volgende richtlijnen te lezen:

  • Past het manuscript in het fonds van Omnia – Amsterdam Uitgeverij met als doelstelling: “Het verbeteren en uitdragen van discussies en visies op de raakvlakken tussen filosofie, levensbeschouwing, literatuur en religie”
  • Is het manuscript opgesteld in een vorm die beoordeling door Omnia – Amsterdam Uitgeverij mogelijk maakt. Lees hiertoe de webpage “Richtsnoeren voor manuscripten” en de “Stijlgids” van Omnia – Amsterdam Uitgeverij, te downloaden via: Style guide 2015

Na de evaluatie zal de uitgeverij het volgende voorstel doen:

Het manuscript is geschikt voor publicatie. Omnia – Amsterdam Uitgeverij neemt contact op met de auteur om het manuscript te gaan uitgeven

  1. Het manuscript vereist een beperkte vorm van redactie en proeflezen. Omnia – Amsterdam Uitgeverij neemt contact op met de auteur voor aanpassingen en voorwaarden
  2. Uitgave van het manuscript is mogelijk na uitgebreide redactie en herschrijving. Omnia – Amsterdam Uitgeverij benadert de auteur voor de benodigde aanpassingen en voorwaarden
  3. Na acceptatie van het manuscript voor publicatie wordt contact opgenomen met de auteur voor de voorwaarden waaronder het werk wordt uitgegeven.

Wanneer de auteur en Omnia – Amsterdam Uitgeverij overeenkomen om het manuscript uit te geven onder de Creative Commons Licentie, dan wordt een van de opties binnen deze licentie gebruikt voor publicatie.

Wanneer de auteur het manuscript onder commerciële voorwaarden wenst uit te geven, dan wordt een passende overeenkomst opgesteld tussen de verschillende partijen en Omnia – Amsterdam Uitgeverij.