Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Carla Drift

 .  Carla Drift is mijn schrijversnaam.

Tijdens haar jeugd heeft Carla in het midden van Zuid Limburg gewoond.

Na het cum laude behalen van haar Gymnasium β diploma, is Carla aan de Technische Universiteit in Delft gaan studeren. Carla is na haar kandidaatsdiploma wiskunde en technische natuurkunde in Amsterdam gaan wonen. Zij heeft aan de Universiteit van Amsterdam een studie in de menswetenschappen met lof afgerond. Na haar studie heeft zij lange tijd veld onderzoek verricht op vele plaatsen op de wereld. De laatste 20 jaren van haar leven heeft zij zich vooral bezig gehouden met onderzoeken naar misdrijven tegen de mensheid in opdracht van verschillende werkgevers. De onderzoeken hebben geresulteerd in een groot aantal invloedrijke publicaties.

Haar hobby’s zijn lezen, muziek, reizen, koken en wandelen. Carla leest vooral boeken op het raakvlakken tussen filosofie, religie, literatuur en menswetenschappen.

Carla is een van de hoofdpersonen op de Odyssee naar “Wie ben jij”.  De voortgang van deze Odyssee is te lezen op de weblog van de auteur Jan van Origo: www.janvanorigo.nl

De Engelstalige versie van de weblog is lezen bij: www.janvanorigo.com

Carla heeft de biografie van “Man Leben – Een Leven” samengesteld. Deze biografie is te vinden onder “Boeken” op de Website van Omnia – Amsterdam Uitgeverij.

Naam

| Carla Drift

E-mail

| Privé

Leeftijd

| 50+

Kinderen

| Alle kinderen van de wereld

Gehuwd

| Nee

Hobby

| Lezen, schrijven, religie, filosofie, menswetenschappen, cultuur, koken, wandelen

Werk

| Onderzoek naar misdrijven tegen de mensheid - na vele tropenjaren met vervroegd pensioen.