Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Jan van Origo

Jan van Origo is mijn schrijversnaam.

In 1955 is Jan in Heerlen geboren. Tijdens zijn jeugd heeft hij in het midden van Zuid Limburg gewoond.

Na zijn studie Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft, is Jan in Amsterdam gaan wonen. Daar heeft hij zijn vrouw Marieke leren kennen. Nu leven Marieke en Jan met hun twee kinderen al meer dan 20 jaar in een dorp bij Rotterdam. Het werk van Jan heeft betrekking op de veiligheid van consumentenproducten.

Zijn hobby’s zijn lezen, schrijven, muziek, reizen en wandelen. Jan leest veel boeken op het gebied van filosofie, religie en literatuur. Sinds drie jaar studeert hij Sanskriet – de taal van de goden in de wereld van de mensen.

Een jaar geleden is hij begonnen met het schrijven van een essay over “Wie ben jij – een verkenning van ons bestaan”.

Over het ontstaan van deze essay houdt hij een weblog bij: www.janvanorigo.nl

De Engelstalige versie van de weblog is lezen bij: www.janvanorigo.com

Naam

| Jan van Origo

E-mail

| jan(dot)van(dot)origo(at)omnia-amsterdam(dot)nl

Leeftijd

| 61

Kinderen

| Hanna en Jaap

Gehuwd

| Met Marieke

Hobby

| Lezen, schrijven, religie, filosofie, taal, cultuur, wandelen

Werk

| Veiligheid van consumenten producten