Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Talentvolle schrijvers

Talentvolle schrijvers op de raakvlakken tussen levensbeschouwing, literatuur en religie worden uitgenodigd om kennis te maken met de mogelijkheden die Omnia - Amsterdam Uitgeverij te bieden heeft door een e-mail te sturen naar:

contact@omnia-amsterdam.nl

In een kennismakingsgesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en de uitgeverij zal daarbij haar mogelijkheden en beperkingen tonen. 

Omnia - Amsterdam Uitgeverij heeft de volgende mogelijkheden voor schrijvers:

 • Na goedkeuring en een overkomst biedt de uitgeverij haar diensten aan;
 • Uw werk kan in het Nederlands en in het Engels uitgebracht worden;
 • Uw werk wordt uitgebracht in de vorm van een e-boek;
 • Uw werk wordt op de website van de uitgeverij aangeboden;
 • Uw werk wordt voorzien van een ISBN - nummer;
 • Uw werk wordt aangeboden voor opname in relevante digitale bibliotheken;
 • Uw werk wordt aangeboden voor opname in digitale archieven voor boeken;
 • Talentvolle schrijvers krijgen aanvullende ondersteuning binnen de mogelijkheden van de uitgeverij.

Van de schrijvers wordt verwacht:

 • De schrijver levert het manuscript aan volgens de richtlijnen van de uitgeverij;
 • De opmaak, de correctie en de aanlevering van het uiteindelijke e-boek worden door de auteur verzorgd; . . ;
 • Eventuele aanvullende promotie van het e-boek wordt door de auteur verzorgd.

Talentvolle schrijvers worden uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken door een e-mail te sturen naar:

contact@omnia-amsterdam.nl

UwTalentvolle schrijvers krijgen voor zover de mogelijkheden van de uitgeverij Talentvolle schrijvers krijgen voor zover de mogelijkheden van de uitgeveriU Graag