Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Auteurs

Richtsnoer voor manuscripten

U wordt verzocht uw manuscripten als een enkel .doc bestand aan te leveren via:

contact@omnia-amsterdam.nl

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter inzage.

Man Leben

Man Leben is mijn andere naam.

Jan van Origo

Jan van Origo is mijn schrijversnaam.

De uitgave "Wie ben jij - Een zoektocht naar ons bestaan / deel 1" van Jan van Origo is verschenen op de website van Omnia - Amsterdam Uitgeverij onder "boeken".

Carla Drift

Carla Drift is mijn schrijversnaam.

Carla heeft de biografie van “Man Leben – Een Leven” samengesteld. Deze biografie is te vinden onder “Boeken” op de Website van Omnia – Amsterdam Uitgeverij.

Narrator

Narrator is mijn naam.

De biografie "Carla Drift - Een Buitenbeentje" samengesteld door Narrator, is uitgegeven door Omnia - Amsterdam Uitgeverij.

Talentvolle schrijvers

Talentvolle schrijvers op de raakvlakken tussen levensbeschouwing, literatuur en religie worden uitgenodigd om kennis te maken met de mogelijkheden die Omnia - Amsterdam Uitgeverij te bieden heeft.

Beoordeling Manuscripten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter beoordeling.
Wij verzoeken u om eerst de volgende richtlijnen te lezen.