Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Colofon

Met dank aan / Omnia - Amsterdam Uitgeverij

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alle mensen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven en aan haar website.

Vooral wil Omnia - Amsterdam Uitgeverij haar dankbaarheid kenbaar maken aan:

Omnia - Amsterdam Uitgeverij en afbeeldingen

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is dankbaar voor het gebruik van de afbeeldingen op haar website. Zonder de bijdrage van de makers van de afbeeldingen onder Creative Commons Licentie was de website in de huidige vorm niet mogelijk geweest.

De bronnen voor de afbeeldingen zijn:

Als eigenaren van afbeeldingen op deze website niet kunnen instemmen met het gebruik van hun afbeeldingen, dan verzoekt de Webmaster vriendelijk om dit kenbaar te maken. De Webmaster zal uiteraard de afbeeldingen aanpassen of verwijderen om gevolg te geven aan de wensen van de rechtmatige eigenaren.