Omnia - Amsterdam

Uitgeverij op de raakvlakken tussen religie, filosofie en literatuur

Ons Fonds - Uitgaven van boeken

Wij willen aanzetten tot denken - boeken helpen daarbij  

Omnia – Amsterdam Uitgeverij

Sinds 15 oktober 2011 is Omnia – Amsterdam Uitgeverij als beginnende uitgeverij actief op de raakvlakken tussen volgende gebieden:

Filosofie en levensbeschouwing

Ons fonds richt zich op leesbare werken die een bijdrage leveren aan “Het verbeteren en uitdragen van discussies en visies op de raakvlakken tussen filosofie, levensbeschouwing, literatuur en religie, opdat alles en iedereen hiervan de voldragen vruchten mogen genieten”. 

Literatuur

Het fonds van Omnia - Amsterdam Uitgeverij kenmerkt zich door leesbaarheid en toegankelijkheid voor de geïnteresseerde leek.  

Religie 

Ons fonds verschaft een platform voor een open discussie over levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten, waarbij interesse en inleving in elkaars leefwerelden voorop staan.